Препоръки за изменения и допълнения в Закона за защита от домашно насилие

Становище_на_БАПЧ_домашно_насилие_при_еднополови_двойки

   До

                                                                                                                                                                                   Народното събрание
                                                                                                                                                                                   на Република България

                                                                                                                                                                                   Министерски съвет
                                                                                                                                                                                   на Република България

                                                                                                                                                                                   Министерство на правосъдието
                                                                                                                                                                                   на Република България
                                                                                                                                                                                   СТАНОВИЩЕ
                                                                                                                                                                                  от Фондация „БАПЧ“
Относно: предложения и [...]

С Т А Н О В И Щ Е във връзка с внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Становище по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

До Народно събрание на Република България
Комисия по правни въпроси
 
С Т А Н О В И Щ Е
на [...]