Ново стратегическо дело на БАПЧ по италианския модел за еднополовите бракове

Сключване на брак между еднополови двойки – с решението си от 21/07/2015 г. по делото Олиари и други срещу Италия съдът в Страсбург осъди Италия за непризнаването на гейбраковете. Това решение е задължително за всички държави членки на Съвета на Европа. Дни преди това Върховният съд на САЩ узакони еднополовите бракове. Решението на ЕСПЧ е историческо и предвид липсата на механизъм на национално ниво екипът на БАПЧ пое защитата на еднополова двойка пред ЕСПЧ, с което прави искане РБ да бъде осъдена също за нарушаването на правата на човека, като не допуска сключването на брак от еднополова двойка.

Към момента се изготвя жалбата до ЕСПЧ.

Резюме на решението по делото Олиари и други срещу Италия:

Според Съдът, съгласно Член 8 от Конвенцията, случаите на еднополови двойки, живеещи под един покрив в стабилни de facto връзки попадат под схващането за „семеен живот“. Също така, Съдът е постановявал преди, че в подобни случаи са необходими правна рамка и защита на тези връзки, както Парламентарната Асамблея и Комитетът на Министрите на Съвета на Европа също са подчертавали.

Възможността тези двойки да сключват споразумения за съвместен живот, предоставена от националното право на Италия, е била силно ограничена, тъй като тези разпоредби не са признавали основни нужди, необходими за съвместния живот, като например взаимна материална подкрепа, задължения за издръжка и наследствени права. Освен това, тези споразумения са били отворени за всички хора, които съжителстват под един покрив, независимо от отношенията помежду им и следователно не са били насочени конкретно към еднополовите двойки. Според Съдът, изискването по закон, за да бъде валидно такова споразумение, за съжителство под един покрив, не може да бъде предпоставка за наличието на стабилна връзка между еднополови двойки, тъй като поради една или друга причина е възможно те да живеят разделени.

Следователно, Съдът счита, че налице е бил конфликт между социалните реалности на тези двойки и невъзможността за признаване на техните отношения по закон. Според Съда, признаване на тези взаимоотношения под формата на граждански съюз или регистрация би позволило тези връзки да бъдат признати по закон и би било в интерес на засегнатите като осъществяването на подобно изискване не би наложило непосилна тежест върху държавата.

По същото дело, Съдът отбелязва, че 24 от 47-те държави членки в Съвета на Европа по един или друг начин са признали еднополовите съюзи и е налице трайна тенденция в тази насока. В конкретният случай има данни, че по-голямата част от населението на страната е била позитивно настроена към еднополовите бракове, като това виждане било подкрепено дори и от съдебните власти. Правителството не е отхвърлило тази нужда от признание и не е представило аргументи налагащи липсата на подобна регулация, следователно Съдът намира, че е налице нарушение на Член 8 от Конвенцията, защото ако би постановил обратното, Съдът трябва да отрече променящата се ситуация в Италия, което не би било в духа на ефективното и практично приложение на Конвенцията.

Оставете коментар

Вашия email адрес няма да се публикува.